1

Zaregistrujte sa

V online formulári vyplňte Vaše základné údaje a potvrďte investorskú zmluvu. Zaberie Vám to maximálne 2 minúty a Váš investorský účet je ihneď pripravený.

2

Zašlite si peniaze

Rozhodnite sa, koľko chcete investovať. Zaslať peniaze na svoj investorský účet je rovnako jednoduché ako prevod peňazí na bankový účet alebo ako platba kartou online.

3

Inkasujte výnosy

Peniaze sa investujú tak, aby bolo zabezpečené ich vysoké zhodnotenie a diverzifikácia. Na účte sledujete, ako sa portfólio vyvíja a ako pribúdajú splátky s výnosmi.

4

Prístup k peniazom

Zarobené peniaze môžete kedykoľvek previesť na Váš bankový účet. Náš unikátny systém výberu Vám zabezpečí ich rýchlu dostupnosť, aj keď sú investované.

Bezpečnosť investovania

Náš prístup nielen umožňuje dosahovať nadštandardné zhodnotenie peňazí, ale poskytuje i vysoké zabezpečenie a garancie všetkých investícií.

Investičný účet

Investičný terminál

Investičný účet je dostupný online a ponúka komplexný prehľad vývoja investičného portfólia a umožňuje jeho jednoduchú správu. Jeho základ tvorí Investičný terminál s hlavnými údajmi o vývoji portfólia, aktuálnej investičnej výnosnosti a stave účtu. Investor tiež dostáva pravidlné mesačné výpisy s hlavnými informáciami o jeho investícii.

Terminal
Autoinvest

Automatické investovanie

Do pôžičiek nie je potrebné investovať manuálne a venovať tomu čas. Systém investuje automaticky sumu, ktorú si želáte zhodnocovať. Algoritmus investovania funguje tak, aby bolo zabezpečené čo najvyššie zhodnotenie investícií a vysoká diverzifikácia medzi množstvo pôžičiek.

Manuálne investovanie

V prípade, ak klient preferujete spravovať investičné portfólio sám a voliť presne, do ktorých pôžičiek a za akých podmienok budú jeho peniaze investované, nie je to problém. Systém umožňuje plnohodnotnú a jednoduchú možnosť manuálneho investovania a správy peňazí.

Aukcia
Sekundárny trh

Sekundárny trh investícií

Pre aktívnych investorov systém ponúka možnosť sekundárneho obchodovania s investíciami. Keď chce klient predať svoju investíciu pred jej splatnosťou, jednoducho určí jej cenu. Ak užívateľ má záujem kúpiť investície zrealizované v minulosti a potenciálne optimalizovať svoj výnos, ľahko to urobí na Sekundárnom trhu.

Prehľad účtu

Transparentnosť správy investícií a nakladania s peniazmi je jedným z kľúčových aspektov nášho fungovania. Na účte majú užívatelia neustály prehľad o detaile každej transakcie. Transakcie je tiež možné sumarizovať podľa položiek a obdobia a exportovať do prehľadných reportov. Peniaze z investičného účtu je tiež možné si kedykoľvek previesť na bankový účet.

Ucet
Aktívne investície

Detail zrealizovaných investícií

Investor nie len, že má prehľad len o sumárnej výkonnosti jeho portfólia, ale v prípade záujmu môže ľahko vidieť detail každej jednej aktívnej alebo minulej investície. V detaile môže okrem základných údajov o pôžičke a dlžníkovi, vidieť tiež prehľad a históriu jej splácania, ako aj očakávané splátky.

Notifikačné centrum

Na účte má klient k dispozícii prehľadné Notifikačné centrum, v rámci ktorého sa dozvie všetko o dianí na portáli, jeho účte a investíciách. Môže si tiež nastaviť, ktoré správy chce dostávať do emailu, a ktoré len do notifikácií. V prípade záujmu má tiež unikátnu možnosť nasledovať investičné stratégie iných investorov a inšpirovať sa ich výkonnosťou.

Notifikačné centrum