Investujte s garanciou
a zhodnotením až 7,9 % p.a.

Vďaka finančným inováciám môžete aj Vy zarábať ako banky a získať vysoké zhodnotenie peňazí. Jednoducho investujte do pôžičiek profesionálnych poskytovateľov peňazí, ktorí Vám okrem vysokého zhodnotenie poskytujú aj garanciu investovaných peňazí. *

* v prípade nesplácania dlžníka, Vám poskytovateľ vyplatí investíciu aj úroky


19 914 782 €

Preinvestované celkovo

379 168 €

Preinvestované minulý mesiac

2 537

Počet aktívnych investorov282 637

Počet prefinancovaných pôžičiek

7,9 % p.a.

Priemerné čisté zhodnotenie peňazí

Aktívne investičné príležitosti

Počet aktívnych investičných príležitostí: 49

Asset class

Porovnanie pôžičiek s inými investičnými aktívami

Významná inovácia vo svete financií

Požičiavanie peňazí je jednou z najziskovejších a najstabilnejších oblastí finančného odvetvia. V minulosti z neho profitovali len veľké finančné inštitúcie a nebolo dostupné bežným ľuďom. Dnes to však už neplatí.

Moderné technológie priniesli nové možnosti a zaviedli inovácie i do starého spôsobu bankovníctva. Na REDLEE má každý možnosť jednoducho investovať do pôžičiek významných svetových poskytovateľov, dosahovať nadštandardný výnos a to navyše s garanciou investovaných peňazí.


Prečo sme jedineční?

Najčastejšie kladené otázky

Prostredníctvom REDLEE môžu investovať občania alebo spoločnosti krajín SEPA (Single Euro Payments Area). V prípade osôb, musia byť staršie ako 18 rokov a plne spôsobilé na právne úkony. V prípade spoločností prebieha registrácia individuálne, nakoľko v zmysle zákonných AML opatrení musíme požadovať dodatočné informácie, ohľadne korporátnych dokladov spoločností a informácie o ultimátnych vlastníkoch a beneficientoch.

Medzi SEPA krajiny patria všetky krajiny EU (Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Španielsko, Švédsko, Taliansko) a ďalšie krajiny - Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko a Monako.

V prvom kroku je potrebné zaregistrovať sa na našom portáli. Vytvoríte si tak užívateľský účet, na ktorý následne prevediete peniaze, ktoré chcete investovať. Systém následne automaticky investuje do pôžičiek tak, aby bolo zabezpečené čo najvyššie zhodnotenie a vysoká diverzifikácia Vašej investície.

Vaše portfólio si zároveň máte možnosť v prípade preferencie spravovať i sami a investovať do pôžičiek manuálne. V časti Aukcie si zvolíte presne, do ktorých pôžičiek a za akých podmienok budú Vaše peniaze investované.

Minimálna výška jednej investície je 1 EUR. Maximálny limit pre Vašu celkovú investíciu (výšku Vášho investičného portfólia) nie je obmedzený.

Systém automaticky investuje do pôžičiek tak, aby Vaša celková investícia bola čo najviac diverzifikovaná medzi veľký počet pôžičiek.

Investovanie na REDLEE je zadarmo. Neplatíte žiadne vstupné ani výstupné poplatky. Tiež neplatíte žiadne poplatky za správu investície. Jediné poplatky sa účtujú za predaj investície na Sekundárnom trhu a za výber peňazí na bankový účet.

Sadzobník poplatkov nájdete tu