Bezpečnosť investovania


Náš prístup nie len umožňuje dosahovať nadštandardné zhodnotenie peňazí, ale poskytuje i vysoké zabezpečenie a garancie všetkých investícií. Medzi hlavé prvky ochrany investícií patria:


Garancia Spätného odkupu pohľadávok

V prípade, ak by dlžník svoju pôžičku riadne nesplácal, poskytovateľ pôžičky garantuje odkúpenie celej pohľadávky od investora späť. Udeje sa tak maximálne do 60 dní od prípadného omeškania. Investor má krytú nielen nesplatenú istinu, ale i neuhradený úrok. Mechanizmom garancie spätného odkupu majú investori pokryté celé kreditné riziko.


Angažovanosť poskytovateľov „skin in the game“

Profesionálni poskytovatelia pôžičiek s ktorými spolupracujeme nepredávajú celú svoju pôžičku investorom, ale nechávajú si v nej podiel v minimálnej výške 10 %. Spolu s garanciou spätného odkupu sú tak poskytovatelia motivovaní riadne spravovať pôžičky a manažovať riziko.


Iba preverení poskytovatelia

Spolupracujeme len s preverenými profesionálnymi poskytovateľmi pôžičiek s dlhoročnými skúsenosťami a s významným trhovým podielom. Sledujeme ich históriu, veľkosť, finančné parametre, štandardy kvality a riadenia rizika, kvalitu a výkonnosť úverového portfólia a iné parametre, ktoré musia dávať záruky na efektívnu spoluprácu. I počas spolupráce pravidelne sledujeme a vyhodnocujeme výkonnosť všetkých poskytovateľov.


Proces hodnotenia žiadostí a risk manažment

Okrem iných vecí pri poskytovateľoch dôrazne posudzujeme kvalitu úverového portfólia a ich prístup k poskytovaniu pôžičiek, úverové hodnotiace procesy a risk manažment. Sledujeme aktuálnu a historickú výkonnosť úverového portfólia s dôrazom na profitabilitu a udržateľnosť nastaveného biznis modelu.


Vysoká diverzifikácia

Spolupracujeme s profesionálnymi poskytovateľmi pôžičiek s významným trhovým podielom, ktorí sú nám schopní neustále poskytovať množstvo pôžičiek na investovanie. Tie sú navyše diverzifikované medzi množstvo demografií, klientov a produktov. Vieme tak zabezpečiť rýchle a vysoko diverzifikované umiestnenie investícií.


Ochrana peňazí investorov

Peniaze na investičných účtoch, ktoré práve nie sú investované v pôžičkách, nie sú peniaze našej spoločnosti. Tieto prostriedky sú uložené v partnerských bankách na samostatnom účte striktne odčlenenom od iných bankových účtov spoločnosti a patria jedine a výlučne investorom.


Vysoká transparentnosť

Na rozdiel od iných foriem investovania, ako sú napríklad podielové fondy alebo dlhopisy, u nás viete kam Vaše peniaze idú, ako sú investované a ako sa každá jedna investícia vyvíja. Na investičnom účte má každý užívateľ prehľad nielen o sumárnej výkonnosti jeho portfólia, ale v prípade záujmu môže ľahko vidieť detail každej jednej aktívnej alebo minulej investície ako aj všetkých vykonaných transakcií. V detaily investícií môže okrem základných údajov o pôžičke a dlžníkovi vidieť tiež prehľad a históriu jej splácania, ako aj očakávané splátky. Ak má užívateľ záujem môže si zároveň portfólio spravovať i sám a zvoliť si presne do ktorých pôžičiek a za akých podmienok budú jeho peniaze investované.Všetky naše prvky ochrany investícií majú za cieľ urobiť investovanie do pôžičiek nielen výnosné, ale i transparentné a vysoko bezpečné pre všetkých investorov. Majte však na pamäti, že tak ako pri každej inej investícií, i pri investovaní do pôžičiek podlieha Váš kapitál rizikám a minulé výnosy nie sú garanciou budúcich výnosov.Informácie o profesionálnych poskytovateľoch pôžičiek, s ktorými spolupracujeme, nájdete tu.